Het meten van de milieuvoetafdruk van wol

Het meten van de milieuvoetafdruk van wol

De wolindustrie zet zich volop in voor een nauwkeurige en wetenschappelijk betrouwbare evaluatie van de ecologische voetafdruk van wol. Deze beoordeling omvat alle fasen, vanaf het begin op de boerderij tot de uiteindelijke biologische afbraak van de wol in de grond. We werken samen met kledingbeoordelingsorganisaties en streven, door het aanleveren van actuele gegevens en betrouwbare methodes, naar een verbetering van de nauwkeurigheid van hun beoordelingen.

Hoewel wol volledig natuurlijk, hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar is, hebben milieuwaarderingsbureaus het traditioneel ongunstig beoordeeld tegenover synthetische vezels. Deze beoordelingen kennen echter grote beperkingen, aangezien ze slechts een beperkt deel van de supply chain bekijken en alleen bepaalde milieueffecten meenemen.

 

 

 

Evaluatie van duurzaamheid

De duurzaamheid van de wereldwijde textielindustrie is belangrijk voor consumenten, merken en het milieu. Maar "duurzaamheid" is een lastig begrip om te begrijpen en over te brengen, met weinig wetenschappelijke consensus over wat een duurzaam product precies is. Er zijn veel manieren om milieuduurzaamheid te beoordelen. Een populaire methode is de Levenscyclusanalyse (LCA). En nu komt het leuke deel! Stel je voor dat we elk product bekijken als een verhaal dat begint bij de geboorte en eindigt bij het terugkeren naar de aarde. Deze methode helpt ons dat verhaal in kaart te brengen, zodat we beter kunnen begrijpen hoe we onze impact op de wereld kunnen verminderen. Klinkt interessant, toch?

 

Levensanalyse: Wat is het?

Levenscyclusanalyse is een soort gereedschap dat ons het milieuprofiel van een product laat zien, een reis die loopt van het verkrijgen van grondstoffen tot productie, gebruik, recycling, en uiteindelijk het einde van de levensduur en verwijdering. Maar stel je voor, levenscyclusanalyse is een jonge wetenschap, een beetje als een detective in opleiding. De huidige kledingbeoordelingen zijn nog niet volledig betrouwbaar en nemen slechts een deel van de toeleveringsketen en een beperkt aantal effecten in overweging.

Hierdoor wordt de werkelijke milieubelasting niet nauwkeurig beoordeeld. Het is alsof we een boek beoordelen zonder het hele verhaal te kennen! En deze beoordelingen hebben echte gevolgen. Milieuclassificatiebureaus zoals SAC en MadeBy plaatsen niet-hernieuwbare synthetica boven wol, wat onze natuurlijke, hernieuwbare vriend in een lastig parket brengt. Het is alsof ze de schurk boven de held kiezen! Deze ratings worden namelijk door merken gebruikt om te bepalen welke grondstoffen ze in hun producten moeten opnemen.

Dus, hoewel onze detective in opleiding nog een weg te gaan heeft, blijven we hopen op een eerlijke en nauwkeurige beoordeling van onze wollige held in de toekomst.

 

De levenscyclusanalyse van wol

 

 

Het begrip van de tools

Stel je voor, beoordelingstools zoals de Material Sustainability Index van SAC of de benchmarking tool van Made-By zijn een beetje als een verrekijker die naar vezels kijkt, maar ze gebruiken slechts een 'gedeeltelijke' LCA-techniek. Het is alsof ze proberen om een heel landschap te zien, maar alleen focussen op één enkele boom.

Studies die gefinancierd worden door The Woolmark Company werken eraan om deze beperkingen van de tools te corrigeren, net alsof ze de verrekijker bijstellen om het volledige plaatje te zien. Ze helpen om de echte milieueigenschappen van wol te onthullen en communiceren deze informatie naar milieuagentschappen.

De wolindustrie heeft een aantal zorgen opgemerkt over de huidige beoordelingen, het is een beetje alsof ze een toneelstuk beoordelen zonder het einde te kennen. Maar geen zorgen, we werken eraan om het hele verhaal te vertellen!

 

Vergelijkingen tussen stoffen zouden niet gemaakt moeten worden zonder rekening te houden met de volledige toeleveringsketen: De milieueffecten van de productie van wol zijn meer uitgesproken aan het begin van de toeleveringsketen, maar het is een superieure vezel die langer meegaat, minder wassen vereist en vaak gerecycled wordt om de gebruiksfase nog verder te verlengen. Echter, kledingwaarderingsbureaus beoordelen alleen het eerste deel van de toeleveringsketen tot aan de vezelproductie en sluiten de gebruiksfase en het einde van de levensduur uit, wat resulteert in een onvolledige analyse.

En nu, laten we dit een beetje pittiger maken! Stel je voor dat je appels met peren vergelijkt zonder rekening te houden met de volledige levenscyclus van elk fruit. Zo is het ook met stoffen. Wol heeft misschien meer impact aan het begin, maar het is als een superheld onder de vezels - het gaat langer mee, vereist minder wasbeurten en wordt vaak gerecycled. Maar helaas, de kledingbeoordelaars kijken alleen naar de "jeugd" van de vezels, ze negeren de "volwassenheid" en het "ouder worden", wat leidt tot een onvolledige analyse. We zouden allemaal het volledige verhaal willen kennen, nietwaar?

 

Het in beschouwing nemen van de gebruiksfase is cruciaal omdat het een sterke invloed heeft op de totale milieueffecten: Een uitgebreid onderzoek (The Nielsen Company, 2012) in zeven landen toonde aan dat de gemiddelde levensduur van wollen kledingstukken meer dan 50% langer was dan die van katoenen kledingstukken en dat ze minder vaak gewassen worden. Een langere levensduur en minder wassen betekent een kleinere voetafdruk, omdat kledingstukken minder vaak vervangen moeten worden en minder inputs (water, energie en wasmiddelen) vereisen tijdens het gebruik.

En nu, om dit wat sprankelender te maken! Bedenk eens hoe belangrijk het is om rekening te houden met de 'volwassen' fase van een kledingstuk, niet alleen met zijn 'jeugd'. Het is als het beoordelen van een boek op basis van de eerste paar hoofdstukken en het einde negeren. Volgens een onderzoek bleek dat wollen kledingstukken net als goede boeken zijn - ze gaan meer dan 50% langer mee dan hun katoenen tegenhangers en hebben minder 'baden' nodig. Dit betekent dat ze een kleinere voetafdruk achterlaten omdat ze minder vaak hoeven te worden vervangen en minder water, energie en wasmiddelen nodig hebben tijdens hun 'leven'. Een lange levensduur en minder wasbeurten - dat klinkt als een win-win situatie, toch?

 

Het is belangrijk om rekening te houden met het einde van de levensduur van kledingstukken: Aan het einde van zijn eerste leven wordt wol zeer gewaardeerd door recyclers, waardoor het 'gebruik' van de ruwe vezel nog verder wordt verlengd. LCA-studies tot nu toe hebben aangenomen dat aan het einde van het leven van een wollen product, het onmiddellijk wordt afgevoerd naar een stortplaats, waarbij het niveau van hergebruik en recycling van wollen kleding/producten wordt genegeerd. Echter, studies hebben een hoge donatiegraad van wollen kledingstukken geïdentificeerd - ongeveer 5%, wat ver boven de 1.3% aandeel van de maagdelijke wolvoorraad ligt. Er zijn ook veel recyclingopties voor wol, waardoor het een tweede en mogelijk derde leven krijgt, waaronder het gebruik voor industriële en auto-isolatie vanwege de inherente vlamweerstand en akoestische isolatie-eigenschappen van wol.

Laten we dit een beetje levendiger maken! Denk aan het einde van de levensduur van een kledingstuk als het pensioen van een superheld. Aan het einde van zijn eerste leven wordt wol net als een ervaren superheld, zeer gewaardeerd door de 'recyclers'. Eerdere LCA-studies hebben wol meteen op de vuilnisbelt gegooid na het einde van zijn eerste leven, zonder rekening te houden met het feit dat het vaak wordt gerecycled of opnieuw gebruikt. Maar wist je dat wollen kledingstukken bijzonder geliefd zijn als donaties - hun donatiegraad is bijna vier keer hun aandeel in de totale vezelproductie! En ze kunnen een tweede of zelfs derde leven krijgen door gerecycled te worden voor allerlei doeleinden, zoals isolatie in de industrie en in auto's, dankzij hun natuurlijke weerstand tegen vuur en hun uitstekende geluidsisolerende eigenschappen. Het lijkt erop dat onze superheldenvezel nog lang niet klaar is met het redden van de wereld!

 

Vergelijkingen zouden alleen gemaakt moeten worden tussen vergelijkbare producten: Eigenschappen zoals isolerende eigenschappen, geurbestendigheid, wasvereisten en veerkracht moeten worden beschouwd volgens de principes van LCA gedetailleerd in ISO 14044 - het leidende document van de International Standards Association over hoe een LCA uit te voeren - maar dit is momenteel niet het geval bij de huidige beoordelingsinstrumenten van agentschappen.

Omdat de meeste instrumenten van beoordelingsbureaus nog in ontwikkeling zijn, zijn er nog grote lacunes in de methoden die worden gebruikt om de milieueffecten te schatten. En andere belangrijke impactcategorieën, zoals microplastic vervuiling van waterwegen en de productie van vast afval, worden helemaal niet in beschouwing genomen.

Laten we dit een beetje pittiger maken! Stel je voor dat je twee superhelden met elkaar vergelijkt, maar je negeert de unieke krachten van elk. Dat is hoe het momenteel gaat in de wereld van vezelbeoordelingen. Wol heeft superkrachten zoals isolatie, geurbestendigheid, minder wasvereisten en veerkracht die volgens de officiële LCA-regels in overweging moeten worden genomen, maar momenteel worden deze genegeerd door de ratingbureaus. Bovendien worden sommige cruciale milieu-impactpunten, zoals de super schurk 'microplastic vervuiling', niet eens meegenomen in de beoordelingen. Het lijkt erop dat er nog wat werk aan de winkel is voordat we een eerlijke 'superhelden-strijd' kunnen houden!

 

Alle belangrijke milieueffecten zouden in beschouwing moeten worden genomen: Het huidige beoordelingsinstrument van SAC kwantificeert slechts vier impactcategorieën - klimaatverandering, eutrofiëring, waterschaarste en uitputting van abiotische bronnen - maar er zijn andere belangrijke milieueffectcategorieën voor kleding die nog niet in beschouwing worden genomen. Bijvoorbeeld, er is groeiend bewijs voor de impact van microplastic vervuiling door synthetische vezels op waterwegen en het zeeleven. Eenmaal in de voedselketen kunnen microplastics mogelijk ook de menselijke gezondheid beïnvloeden via de consumptie van zeevoedsel, maar deze impact is nog niet voldoende gekwantificeerd.

Laten we dit nog wat opfleuren! Het is als het beoordelen van een superheld op basis van een paar van zijn krachten, terwijl je andere krachtige vermogens negeert. Het huidige beoordelingssysteem van SAC kijkt alleen naar vier milieu-impactpunten, maar er zijn er nog veel meer die in aanmerking moeten worden genomen. Neem bijvoorbeeld de kwestie van microplastics. Deze kleine deeltjes, afkomstig van synthetische vezels, sluipen in onze waterwegen en hebben een impact op het zeeleven. Het is alsof ze stiekem in de voedselketen infiltreren, en er zijn aanwijzingen dat ze ook de menselijke gezondheid kunnen beïnvloeden via onze zeevruchten. Maar dit 'schurken'-effect wordt nog niet voldoende in kaart gebracht. Dus, er is nog wat werk aan de winkel voordat we een eerlijke beoordeling kunnen krijgen van onze superheld, Wol!

 

Referenties

De donatiegraad van wollen kledingstukken is hoog, ongeveer 5%, wat veel hoger is dan het aandeel van wol, namelijk 1.3%, in de levering van maagdelijke vezels: Y Chang, H. L Chen, en S Francis, Market Applications for Recycled Postconsumer Fibres Family and Consumer Science 1999. 27(3): p. 320. 16. G. D. Ward, A. D. Hewitt, en S. J. Russell, Proceedings of the ICE. Waste and Resource Management 2013. 166(1): p. 29-37. PCI Wood Mackenzie, Red Book 2016 - Long term global study / Demand uptake.

De gemiddelde levensduur van wollen kledingstukken was meer dan 50% langer dan die van katoenen kledingstukken en ze worden minder vaak gewassen: The Nielsen Company: Global Wardrobe Audit All Countries, 2012. Prepared for Australian Wool Innovation.

Eenmaal in de voedselketen kunnen microplastics ook potentiële gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid via consumptie van zeevruchten: Van Cauwenberghe L, Janssen CR. (2014) Microplastics in bivalves cultured for human consumption. Environmental Pollution 193: 65-70.

← Older Post Newer Post →