Wol en broeikasgassen

Wol en broeikasgassen

 

Compensatie van broeikasgas-uitstoot

Broeikasgassen, die wereldwijd worden uitgestoten, komen voornamelijk voort uit de energie-, transport- en industrie sectoren. Een kleiner percentage komt van de landbouw, waaronder veeteelt. Maar wist je dat schattige herkauwers zoals schapen, koeien en geiten een rol spelen in dit verhaal? Tijdens hun spijsvertering zetten ze atmosferische koolstof om in het broeikasgas methaan.

Gelukkig werken wolproducenten op boerderijen hard om deze broeikasgasemissies te compenseren. Hoe doen ze dat? Nou, ze zorgen ervoor dat hun kuddes productiever worden, omdat de helft van het gewicht van wol eigenlijk koolstof is. Daarnaast planten ze bomen als beschutting en vergroten ze het aandeel van specifieke vlinderbloemigen en struiken in hun weilanden, die helpen bij het verminderen van methaan.

Maar dat is nog niet alles! Wanneer jij als consument geniet van wollen producten, draag je ook bij aan de vermindering van broeikasgassen. Wollen kledingstukken gaan namelijk ontzettend lang mee en worden vaak hergebruikt en gerecycled. Dus, terwijl je geniet van het comfort en de stijl van wol, draag je ook bij aan een schonere en groenere wereld.

Laat de warmte en zachtheid van wol je inspireren om bewustere keuzes te maken en samen de strijd tegen broeikasgassen aan te gaan.

 

Het begrijpen van broeikasgassen

De milieu-impact van producten heeft vaak invloed op de keuzes van consumenten in onze veranderende wereld. Om de milieu-impact van productiesystemen, waaronder wol, te begrijpen, is het belangrijk om rekening te houden met de uitstoot van broeikasgassen (GHG). De GHG-impact van een product moet gemeten worden gedurende de hele levenscyclus, van begin tot eind, wat vaak de koolstofvoetafdruk wordt genoemd - het stempel dat het achterlaat op de wereld bij productie en gebruik. In het geval van wol betekent dit alle stadia, van de boerderij tot de verwerking van wol en de fabricage van kleding, tot het gebruik door de consument, recycling en uiteindelijk het einde van de levensduur.

 

De wolindustrie vermindert broeikasgassen

De wolindustrie neemt verschillende maatregelen om broeikasgassen (GHG) te beheren en te verminderen. In Australië, waar meer dan 90 procent van 's werelds fijne kledingwol wordt geproduceerd, wordt er aanzienlijk onderzoek gedaan om methaan beter te begrijpen en te verminderen. Op boerderijniveau kunnen emissies worden gecompenseerd door het veranderen van graslandsoorten, verbetering van bodembeheer om koolstofopslag te vergroten, en het planten van bomen. Het verhogen van de productiviteit van de kudde door meer lammeren en wol per schaap te produceren, vermindert ook de emissies per kilo wol. Emissies worden ook verminderd tijdens de verwerking van wol, door het verbeteren van de energie-efficiëntie en het gebruik van meer hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstof-gebaseerde energie.

Consumenten kunnen een grote impact hebben op het verminderen van emissies door de kleding die ze kopen. Een van de grootste impact is om kleding te kopen die langer meegaat - zoals kleding van wol - en kleding te doneren voor recycling. Het langer dragen van kleding betekent dat er minder nieuwe kledingstukken nodig zijn, wat resulteert in minder emissies. Het doneren van gebruikte wollen kledingstukken aan liefdadigheid stelt ze in staat om opnieuw te worden gebruikt (waardoor de behoefte aan nieuwe kledingstukken wordt verminderd) of gerecycled tot nieuwe kledingstukken of producten, zoals matrassen of isolatiemateriaal, waar de natuurlijke vlamweerstand van wol gewaardeerd wordt. Dankzij de inherente eigenschappen van wol kunnen consumenten de uitstoot van broeikasgassen (GHG) verminderen door hun kledingstukken minder vaak, op lagere temperaturen en natuurlijk te wassen. Het is bekend dat consumenten waarde hechten aan hun gebruikte wollen kledingstukken, zoals blijkt uit de donatiecijfers. Ondanks dat wol slechts 1,2% van de maagdelijke vezelvoorziening vertegenwoordigt, tonen enquêtes aan dat het ongeveer 5% van de kleding vertegenwoordigt die aan liefdadigheid wordt geschonken. Deze hoge mate van hergebruik en recycling van wol beperkt de hoeveelheid broeikasgasemissies van wol.

 

Broeikasgassen en wol

Wol is een natuurlijke, hoogwaardige vezel met een lange levensduur en weinig onderhoudsvereisten. Aan het einde van zijn bruikbare levensduur is een wollen kledingstuk biologisch afbreekbaar. Wanneer wolvezels worden afgedankt, zullen ze natuurlijk ontbinden in de grond, waarbij waardevolle voedingsstoffen langzaam weer in de aarde worden vrijgegeven. Dit verbetert de bodemgezondheid, waterretentie en bevordert de groei van planten. Echter, net als elk product, zijn er milieu-impacten die voortkomen uit de productie van wol en het gebruik van wollen kledingstukken. Emissies ontstaan gedurende de hele toeleveringsketen door het gebruik van energie. Een aanzienlijk deel van de emissies ontstaat tijdens de productie op de boerderij, voornamelijk door enterisch methaan. Wanneer schapen gras verteren, kan 4,5-6,5% van de energie verloren gaan als methaan, dat wordt uitgeboerd. Methaan wordt geproduceerd door micro-organismen in de pens (viervoudige maag) van schapen om te helpen bij de vertering van vezelrijk materiaal, zoals gras. Emissies ontstaan ook tijdens de verwerking van wol en de productie van kledingstukken, voornamelijk als gevolg van het energieverbruik in deze stadia. Het gebruik van wollen producten door consumenten is het op twee na grootste gebied van bijdrage aan de emissies van een wollen kledingstuk. Zie Figuur 2.

 

← Older Post